Další nositelé příjmení Kotačka

Alois Kotačka (*13.8.1865 +18.12.1948)

 Významným rodákem pocházejícím z Ostrožské Lhoty byl dominikán Alois Kotačka. Malou kapitolku mu v Pamětní knize kostela svatého Jakuba Většího věnoval P. Miroslav Reif. Odtud jsem ji v nezměněné podobě převzal:

Řeholní bratr dominikánského řádu, vlastním jménem Matouš, se narodil 13. srpna 1865 na č. 76. Působil v Olomouci, Znojmě, Litoměřicích, Vídni, dvacet let v Plzni, patnáct let strávil v Římě a od roku 1938 v Uherském Brodě, kde také zemřel 18. prosince 1948 v dominikánském klášteře. Civilním povoláním byl krejčím. V roce 1908 přivezl z Říma ostatky svatých pro nový lhotský kostel a roku 1912 se stal členem delegace k papeži Piu X., který požehnal korunky, jimiž byla korunována socha Panny Marie na svatém Hostýně. V římě byl i vyhledávaným průvodcem českých poutníků. Ve stáří v Uherském Brodě opravoval lidem z celého Slovácka růžence.

V roce 1908, kromě výstavby kostela, se konala zvlášť důležitá slavnost papežského jubilea padesátiletého kněžství sv. Otce Pia X. „Toto jubileum se slavilo po celé arcidiecesi v den 20. září, kdy k nám z Říma zavítal zdejší rodák Matouš frater Alojs Kotačka řádu Dominikánského. Jaká to náhoda!“ píše P. Man v Pamětní knize farnosti. S tímto rodákem si již delší dobu dopisoval a v dopisech jej žádal, aby nejen „vyprosil u sv. Otce požehnání k těžkému dílu stavby kostela“, ale také, aby přijel do svého rodiště na slavnost vysvěcení kostela. V září P. Man dostal dopis, v němž mu fra Alois vylíčil, jak uspěl u papeže: „Nynější sv. Otec Pius X. vlastnoručně podepsal apoštolské požehnání. Toto je první, co jsem pro vás zvláštního obdržel. Svatý Otec obyčejně píše tři slova a teď vám napsal několik řádků, čemuž se celý konvent divil…“

Od nejvyššího představeného Dominikánského řádu dostal povolení, aby směl zavítat do svého rodiště a účastnit se památné oslavy svěcení nového kostela. „Chovaje v srdci lásku k vzdálené vlasti a milému rodišti svému, chtěl učinit radost svým spolurodákům a přivézt jim z Říma nějakou vzácnou památku.“ A frater Alois toho z Říma přivezl opravdu hodně. P. Manovi obraz papeže Pia X. a pod tímto obrazem byly vlastnoručně připsány řádky od Svatého Otce. Dále obraz představující sv. Dominika klečícího před Růžencovou Pannou Marií, posvěcený a obdivovaný papežem Piem X.

Zvláštním předmětem obdivu a vážnosti se stal velký relikviář „pro vystavení svatých ostatků zúmyslně zhotovený a darovaný pro farníky lhotské.“ To nejdůležitější, co přivezl, byly tedy ostatky svatých a světic Božích.

Reif, P. Miroslav. Pamětní kniha kostela svatého Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě. Ostrožská Lhota : Římskokatolická farnost Ostrožská Lhota, 2009.

 

 

 

Jindřich Kotačka (*2.8.1922 +30.4.1944)

Jindřich Kotačka, rodák z Lukovan č. 112 v okrese Brno-venkov, pracoval jako zámečník ve Zbrojovce v Brně. Zapojil se do odbojové činnosti ve skupině Hnutí slovanské domoviny. K jeho zatčení došlo dne 2.4.1943. Zemřel ve vězení ve Vratislavi.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode