Stěhovavá povolání

Mlynáři, kováři, učitelé, duchovní, podruzi atd., to vše tvoří pro badatele nepříjemnou skupinu tzv. stěhovavých povolání. Zatímco sedlák či rolník seděli na svém gruntě, případně se přiženili do vesnice vedle, kovář šel a obsadil volnou kovárnu, kde bylo zrovna místo. Často se jednalo o vzdálenosti padesátikilometrové. O tom, že učitelé střídali místa svého působiště a kněží farnosti, není třeba se zmiňovat. Občas také člověk nalezne v matrice sňatek vzdáleného ženicha. Bývalo pravidlem (i když výjimky samozřejmě existují), že svatba se konala v mítě nevěsty, kde také byla zapsána do matriky. Nevěsta pak zůstala u svého manžela kdesi daleko o mnoho farností dál a stává se pro případného badatele těžko dohledatelnou. Proto vznikla iniciativa tato stěhovavá povolání a vzdálené svatby či úmrtí evidovat, zapisovat a zpřístupňovat. Často člověk na takový zápis narazí a netuší, že např. vedle sedící badatel v archivu takový zápis marně mnoho měsíců či let hledá. Proto díky možnostem, které nám nabízí internet, je vítané tyto zápisy a zmínky uceleně dávat na jednu hromadu. Věřím, že se postupem doby celá databáze stáne velmi využívaným a důležitým pramenem.

Databázi naleznete ZDE

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode