Poděkování za podporu a spoluiniciativu při bádání

 

Tímto bych chtěl zde poděkovat lidem, kteří mi byli a jsou nápomocni při mé genealogické práci, bez nichž bych nedosáhl mnoha úspěchů a bez kterých by moje práce byla znatelně chudší.

Děkuji:

- svojí mamince

- babičce a dědečkovi Keclíkovým

- Lumíru Královi z Ostravy

- PhDr. Zdeňku Házovi, Dr. z Filosofické fakulty Masarykovy university

- Ing. Vladimíru Černíkovi z Lipňan

- Mgr. Marku Blahušovi z Uherského Hradiště

- Mgr. Pavlu Hanákovi z Olomouce

- Radkovi Ocelákovi z Rýmařova

- Mgr. Jiřímu Karlovi z rýmařovského muzea

- Jaromíře Lamelové (roz. Novotné) z Doloplaz

- Rodině Novotné z Doloplaz

- Marii Kopečné (roz. Keclíkové) z Bukovan

- Rodině Kulíškové z Lidečka

- Marii Vavrušové (roz. Galetové) z Kudlova

- pracovníkům archivů, zejména vstřícným a ochotným pracovníkům olomoucké pobočky MZA v Opavě

- a všem, kteří mi píší a jinak mne kontaktují ať už s informacemi, pomocí nebo zájmem

In memoriam

- Ludmile Novotné (roz. Zbořilové) z Doloplaz

- Vladimíru Novotnému z Olomouce

- Prof. Josefu Kreutzigerovi-Krajnému z Olomouce

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode