Povídání

22.12.2011 20:47

Náhled do komunální sfragistiky janovického panství z odlitků pečetí v Moravském zemském archivu v Brně

Po nedávno publikované diplomové práci Hany Seichterové zabývající se komunální sfragistikou na panství sovineckém(1) je vhodné alespoň minimálním způsobem doplnit poznání o pečetním materiálu i na sousedním janovickém dominiu a zaplnit tak menší mezeru v poznání komunální sfragistiky v oblasti...
18.01.2010 14:41

Když přitáhl Prajz (mučení Franze Ilgnera).

Být váženým občanem města, být zvolen na místo nejvyšší, požívat úcty a náklonnosti společně s prestiží a jistým materiálním zaopatřením je často velmi příjemná skutečnost. Zejména v dobách, kdy bylo údělem všech bez rozdílu dřít na polích a usedlostech od prvních ranních paprsků...
18.01.2010 11:02

Vyprávka o tom, jak sa mezilický mynář obohatil

Lidé si po mnoho věků vyprávějí růzé báje a pověsti. Jedna taková, zůstala nám zachována a pojednává o mlýně č.p. 1 v Lidečku, který vlastnili mí předci z mlynářského rodu Šimarů. Tato pověst vyšla v roce 1956 v časopise Valašsko.     Mezilický mlýn, dnes sa tam povídá u „Šimarů“, stójí...
18.01.2010 10:52

Historie lipňanské usedlosti číslo 16.

Když jsem v červenci 2006 objížděl na kole na Hané místa svých předků, jedna z mých návštěv patřila spolubadateli z olomouckého archivu. Nevedla mě k němu jen touha si popovídat, ale zároveň navštívit grunt, na kterém bydlí a který shodou okolností obývali moji předkové od 17. do 19. století....

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode