Projekt Genetika a příjmení

Ke konci roku 2007 byl spuštěn vědecký projekt, do kterého se mohou zapojit vybraní mužští jedinci z širokého spektra české populace. Jedná se o výzkum, na jehož konci bychom měli s větší či menší určitostí, pomocí testu Y-DNA, být schopni zodpovědět otázku, do jaké míry mají některá česká příjmení jednoho svého mužského zakladatele, z něhož se postupem doby rozrodem a migrací rozšířilo do různých částí naší republiky nebo zda jejich vznik proběhl nezávisle na sobě v různých oblastech, a případně kterých. Toto může být zároveň dalším pojítkem pro genealogy, neboť mnoho příjmení, resp. příjmí vzniklo dříve než nám udávají nejstarší zápisy v matrikách a které se mohou objevovat nezávisle na sobě v různých oblastech, aniž by nám daly možnost posoudit, do jaké míry nesou znaky společné příbuznosti. V oblastech, kde se dědilo příjmí tzv. „po chalupě“ nebo kde se příjmení často měnila v průběhu pouze několika let při zápisech do matrik (např. Valašsko), můžeme vysledovat společnou spojitost po meči mezi několika zcela odlišnými příjmeními. Další výhody toto skrývá v možnostech pro obory epidemiologie či paternitních zkoumání při zjišťování otcovství.

Projekt je podporován celou řadou vědeckých institucí, je přístupný všem mužům, jejichž příjmení obsahuje český základ a jejich četnost je v rozmezí 100-200 nositelů. Podmínka počtu nositelů není striktní, pouze doporučená. Šanci na přijetí mají lidé s počtem o něco větším či menším. Důležitým kriteriem je potom také počet lidí stejného příjmení, který se do projektu přihlásí.

Registrační dotazník pro zájemce o vstup je možné vyplnit na stránkách projektu http://www.genebaze.cz/gap.html Pro lepší výsledky a jejich srovnání je dobré znát své předky v mužské linii co nejdále do minulosti. Proto zájemce tvoří ve velké většině právě genealogové, jenž mají a zároveň přehled o výskytu svého příjmení v minulosti a jiných nositelích v současné době.

Konečným výstupem projektu bude porovnání genetického profilu shodných nebo podobných příjmení, určení vzdálenosti jejich příbuznosti a analýza osobního haplotypu a stanovení počtu 25 genetických markerů přijatého jednotlivce. Tomu také bude poskytnuta možnost vložení a porovnání svého genetického profilu v českých i světových databázích.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode