Emigranti do USA

Slovácko, navzdory své úrodnosti a poloze, nebylo nikdy krajem natolik bohatým, jak se může na první pohled jevit. Odlišné zvyklosti v předávání usedlostí, kdy se grunty a polnosti dělily (narozdíl od oblasti Hané, kde držba přecházela v celku na jednoho člověka, který ostatní vyplácel), způsobovaly, že v průběhu času výměra polí spadající na jednoho hospodáře bývala stále menší. O lánících či půllánících nemůže být v této oblati téměř řeč. Za to se setkáváme v hojné míře s půl čtvrtníky, zahraníky a domkáři. Čím více se lidí rodilo na stále menších hospodářstvích, stávalo se, že je doma již nemohli uživit. Projevovalo se to v obrovské migraci "do světa", nejčastěji do Rakouska, zejména po roce 1848, kdy bylo Františkem Josefem I. zrušeno poddanství. Druhou možností pro mladé chlapce i před touto dobou bylo nechat se naverbovat do armády, odsloužit v ní mnoho roků a poté se vrátit s nějakým obnosem peněz domů a založit rodinu. Nikde jinde na Moravě se tak často nesetkáváme s vojáky v matrikách, jako právě na Slovácku. Konečně poslední možností na konci 19. a přelomu 20. století byla emigrace do Ameriky za lepším životem, která opět v největších vlnách probíhala z jihu Moravy. Zde jsou uvedeni někteří lidé, jež se mi podařilo zjistit. Všichni pocházejí z bývalého ostrožského panství a tvoří jednu ze dvou enkláv tohoto rodu na Moravě.

 

František Kotačka

Původem z Blatnice. Do Ameriky připul 10. 8. 1907 z Brém na lodi Kronprinzessin Cecilie. V době příjezdu mu bylo 34 let.

 

Jan Kotačka

Pocházel z Blatnice jako výše uvedený František Kotačka. Zda se jednalo o mladšího bratra nebo jiného příbuzného se bude muset ještě zjistit. Do Ameriky přicestoval v sedmadvaceti letech 3.3.1913 na lodi La Lorraine, která vyplula ze severofrancouzského přístavu Havre.

 

Viktorie Kotačková

Z Ostrožské Lhoty. Bylo jí pouhých sedmnáct let, když přicestovala do USA 16. 1. 1913. Vyplula z Brém na lodi Kaiser Wilhelm II.

 

Vavřinec Kotačka

Narozen 31.8.1894 v Hluku č. 185. Byl synem Jana Kotačky a Kateřiny Mitáčkové. V necelých dvaceti letech 4.4.1914 připlul na lodi Seydlitz z Brém.

 

Karolína Kotačková

Z Hluku. V materiálech je její jméno zapsáno jako Karoline. Do Ameriky připlula na lodi Mauretania z britského Southamptonu 12.6.1921 ve věku 21 let. Mohlo by se jednat s velkou pravděpodobností o sestru Vavřince Kotačky Kateřinu narozenou v roce 1899. Tuto hypotézu bude pořeba ještě potvrdit.

 

Kronprinzessin Cecilie

 

La Lorraine

 

Kaiser Wilhelm II

 

Mauretania

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode