Slovník německých povolání

A

Abdecker - drnomistr

Ackermann - rolník

Administrator - správce

Anreißer - dryáčník

Anstreicher - natěrač

Artz - lékař

Aufseher - dozorce

Ausgedinger - výměnkář

Ausnehmer - výměnkář

B

Bäcker - pekař

Bader - holič

Barbier - holič, barbíř

Bauer - rolník

Baumeister - stavitel

Beamte - úředník

Berger - horník

Bergknappe - horník, havíř

Bergmann- horník

Besenbinder - metlař

Bibliotheker - knihovník

Bienenzüchter - včelař

Bildhauer - sochař

Binder- bednář

Bleicher - bělič

Bohrer - vrtař

Böttger, Böttcher - bednář

Brauer - sládek

Braugehilfe - mládek (pivovarský)

Brettsäger - pilař, prknář

Brunnenbohrer - studnař

Buchbinder - knihař

Buchdrucker - tiskař

Bürgermeister - starosta, purkmistr

Bürstenbinder - kartáčník

Büttel - dráb

D

Diener - sluha

Dienstmann - sluha

Dirne - nevěstka

Dorfrichter - rychtář

Drahtbinder - dráteník

Drechsler - soustružník

Droschkenkutscher - drožkář

E

Einzelbauer - statkář

Eisbrecher - ledař

Eisenhändler - železář

Engelmacherin - anděličkářka

Essenkehrer - kominík

F

Fährmann - převozník

Farmer - farmář

Fassbinder - bečvář

Feinkosthändler - lahůdkář

Feldmeister - pohodný

Feldscher - ranhojič

Fiaker - drožkář

Finkler - ptáčník

Fischer - rybář

Fischmeister - porybný

Fleischer - řezník

Fleischhacker - řezník

Fleishauer - řezník

Flickschuster - příštipkář

Flösser - vorař

Forscher - badatel

Förster - lesník

Fuhrwerkbesitzer - povozník

Fütterer - krmič

G

Ganzhufner - celoláník

Gärtner - zahradník

Gastwirt - hostinský

Geburtshelferin - porodní asistentka

Gehilfe - řemeslnický pomocník

Geigenbauer - houslař

Geistliche - kněz, duchovní

Gendarm - četník

Gerber - koželuh

Geselle - tovaryš

Geschäftsmann - obchodník

Gewerbetreibende - živnostník

Giesser - slévač

Glasbläser - foukač skla

Glaser - sklenář

Glockengiesser - zvonař

Glöckner - zvoník

Goldschläger - zlatotepec

Goldschmied - zlatník

Gräber - hrobař

Graupner - krupař

Greissler - hokynář

Grenzer - hraničář

Grossgrundbesitzer - velkostatkář

H

Hacker - kopáč

Hafner - hrnčíř

Halbbauer - půlláník

Halbhufner - půlláník

Handelsmann - obchodník

Handschuhmacher - rukavičkář

Handwerker - řemeslník

Hausdiener, Hauskneccht - podomek

Häusler - domkář

Hausmeister - domovník

Hauswirt - hospodář

Hebamme - porodní bába

Heger - hajný

Heizer - topič

Hirt - pasák

Hofbauer - dvořák, statkář

Hofmeister - hofmistr, šafář, správce

Höker - hokynář

Holzer - dřevorubec

Holzschnitzer - řezbář

Holzstecher - dřevorytec

Hufschmied - podkovář

Hüter - hlídač

Hutmacher - kloboučník

I

Inmann - podruh

J

Jäger - myslivec

Jungknecht - mládek (ve mlýně)

Juwelier - zlatník

K

Kalkbrenner - vápeník

Kaminfeger - kominík

Kammacher - hřebenář

Kammerdiener - komorník

Kappenmacher - čepičkář

Kastner - obroční, obroční písař

Käufer, Kaufmann - kupec, obchodník

Kellermeister - sklepmistr

Kellner - číšník

Kerzenmacher, Kerzenzieher, Kerzengießer - svíčkař, voskař

Kesselschmied, Kessler - kotlář

Kleinbauer- malorolník, chalupník

Klempner - klempíř

Klöppler - krajkář

Knecht - čeledín, pacholek

Koch - kuchař

Konditor - cukrář

Korbflechter - košař

Krämer - hokynář

Küfer - bednář

Kumpel - havíř

Künstler - umělec

Kupferstecher - mědirytec

Kurpfuscher - mastičkář

Kürscher - kožešník

Kutschenbauer - kočárník

Kutscher - kočí

L

Lackierer - lakýrník

Lahner - láník

Lampenwärter - lampář

Landmann - rolník

Landwirt - zemědělec

Lederfabrikant - kožař

Leinweber - pláteník

Lohgerber - koželuh

Lumpensammler - hadrář

M

Maler - malíř

Marktschreier - dryáčník

Mauldrescher - dryáčník

Maurer - zedník

Messerschmied - nožíř

Metallschläger - kovotepec

Metzger - řezník

Mietmann - podruh

Müller - mlynář

Müllergeselle - pomocník ve mlýně

Mützenmacher - čepičkář

N

Nagelschmied - cvočkář, hřebíkář

Nagler - hřebíkář

Netzstricker - síťař

Notar - notář

O

Ofensetzer - kamnář

Orgelbauer - varhanář

P

Pächter - pachtýř (nájemník pozemku)

Perückenmacher - vlásenkář

Pfarrer - farář

Pfeferkuchenbäcker - perníkář

Pfalsterer - dlaždič

Pfropfer - štěpař

Platner - platnéř

Plüger - oráč, rolník

Postbote - poštovní posel

Postmeister - poštmistr

Priester - kněz

Q

Quacksalber - mastičkář

R

Rasierer - holič

Rattenfänger - krysař

Rauchfangkehrer - kominík

Regenschirmmacher - deštníkář

Reiniger - čistič

Riemer - řemenář

Richter - rychtář

Rockschneider - kabátník

S

Sägemüller - pilař

Sattler - sedlář

Seiler - provazník

Selcher - uzenář

Schäfer, Schafhirt - ovčák

Schenkwirt - šenkýř

Scherge - dráb

Schinder - drnomistr

Schlächter - řezník na jatkách

Schleifer - brusič

Schlosser - zámečník

Schmelzer - slévač, tavič

Schmied - kovář

Schmuckmacher - šperkař

Schneider - krejčí

Schornsteinfeger - kominík

Schreiner - truhlář

Schuhmacher - švec, obuvník

Schultheis(s) - rychtář

Schuster - švec, obuvník

Siebmacher - řešetář

Spinner - přadlák, přástevník

Spiritusbrenner - lihovarník

Spitzenmacher - krajkář

Stechviehschlächter - řezník (specializující se na malá zvířata, prasata, telata)

Steinbrecher - lamač kamene

Steinmetz - kameník

Straßenwärter - cestář

Strohschaubenbinder - doškář

T

Taglohner, Tagarbeiter - nádeník

Tapezierer - čalouník

Taschner - brašnář

Teichwärter, Teichheger, Teichwächter - baštýř

Tischler - stolař

Töpfer - hrnčíř

Totengräber - hrobník

Trödler - vetešník

Tuchmacher, Tuchweber - soukeník

Tuchscherer - střihač sukna

U

Uhrmacher - hodinář

V

Verwalter - správce

Viehtreiber - honák

Viehzüchter - dobytkář

Viertler, Viertlerhufner - čtvrtláník

W

Wagenbauer - kočárník

Wagner - kolář

Wachmann - hlídač, strážník

Wachszieher - voskář

Wächter - hlídač

Waldarbeiter - lesák

Walker - valchář

Wärter - hlídač

Wasenmeister - drnomistr

Weber - tkadlec

Weidmann - lovec, myslivec

Weinbauer - vinař

Weinbrenner - vinopalník

Weißgerber - jirchář

Wirt - hospodář, hospodský

Wucherer - lichvář

Wundartzt - felčar

Z

Zeichner - kreslíř

Ziegelbrenner - cihlář

Ziegler - cihlář

Zimmermann - tesař

Zuckerbäcker - cukrář

Zwirnhändler - niťař

Zwischenhändler - překupník

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode