Významy příjmení

Etymologický význam a původ některých vybraných příjmení. Uvedená významovost je pouze orientační. Je třeba mít na zřeteli, že neexistuje univerzální výklad vývoje daného příjmení. Často jednotlivá příjmení vznikala nezávisle jiným způsobem a vždy je u bližšígho etymologického rozboru nutné sledovat vlastní místní a časové skutečnosti ve spojení s jazykovou oblastí bezprostředně se vázající k danému rodinnému jménu.

 

Barthel - z osobního jména Bartoloměj, stejně jako česká varianta Bartoš

Bečica - z apelativa - podle řemeslníka bečváře, jenž vyráběl bečky (obdoba bednáře); případně také podle tvaru lidské postavy

Běhavka - z příčestí minulého slovesa běhat, původní varianta příjmení Běhal

Bělák - jmenný tvar z přídavného jména bílý

Berger - německy horník

Bezloja - vznik tohoto příjmení složením předpony bez+vlastnosti či znaku; tímto způsobem vzniklo povícero příjmení

Blaha - z osobního jména Blahoslav

Brhel - ve staročeštině brhel název pro ptáka brhlíka

Brlica - zkomolenina v moravském jazykovém prostředí výše uvedeného příjmení Brhel

Brückner - snad německá varianta osobního jména Brikcius?

Bubeník - odvozenina od hráče na buben

Bureš, Bursík, Buršík - zde jsou možné dva výklady a to pojmenování z osobního jména Burian, případně z německho substantiva Burš, tj. chlapec

Cibulka - přezdívka vzniklá nejčastěji z tvaru hlavy

Cvenk - příjmení podobné příjmení Cvek vzniklému z hornoněmeckého slova Zwack, jež značilo hřebík. Toto příjmení patrně vzniklo u osoby s nízkou či drobnou postavou

Čapek, Čapka - příjmení odvozené od čápa, tj. nositelem byl člověk s vysokou postavou, případně od slova čapa, které značilo velkou nohu

Dlabaja - od slovesa dlabat; dlab byl rovněž název pro prohlubeň vzniklou vydlabáním

Dlouhý - z fyzických vlastností

Dohnal - ze slovesa dohnat

Doležal, Doležel - ze slovesa doležat (doležet); přezdívka dávaná často líným lidem

Dostál - ze slovesa dostat, případně také ze slvoesa dostát (slibu apod.)

Dostálek, Dostalík - zdrobněliny výše uvedeného příjmení Dostál

Doubrava - od názvu dubového lesa

Drechsler, Drexler - německy soustružník

Dřímal - od slovesa dřímat

Dufek, Dufka - dle Dobravy Moldánové vzniklé chybným čtením starého zápisu příjmení Dušek (ze staročeského jména Duchoslav)

Duchoň - ze staročeského jména Duchoslav

Dvořák - na Moravě název pro svobodníka, jinak též velký sedlák či hospodář na velké usedlosti, případně také dvorský služebník

Elšík - zdrobnělina osobního jméne Eliáš

Endlicher - ze středohornoněmeckého výrazu endelich, tj. horlivý či řádný

Flegel, Flögl - z německého podstatného mjména Flegel, tj. cep; také v přeneseném významu výraz pro hulváta

Florýk - hovorový tvar osobního jména Florián

Fuksa - z německého Fuchs, tj. liška; v přenesnému výrazu označení lstivého člověka

Gabrhel - z osobního jména Gabriel

Galásek - na východní Moravě se názvem gala označovala rostlina ďáblík bahenní

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode